×
Immigration Processing to Be Suspended During Election day and the Jewish holiday of Passover    ||    Slowdown (Partial Strike) at the Border Control in Israel & Prevailing Wage for 2015- January 13, 2015    ||    Renouncement of Israeli Citizenship & 2015 Government Fees- January 4, 2015    ||    Termination of 30 Days Work Authorization (SEA) Pilot Program - December 23, 2014    ||    December Consulate Holidays - December 10, 2014    ||   

Home

שאלות נפוצות לגבי אשרת ב-1

שאלות נפוצות לגבי אשרת עבודה ב-1

1. מהן הקטגוריות לאשרות עבודה זמניות אשר זמינות לזרים בישראל?
החוק הישראלי מספק סוג אחד כללי לאישור עבודה עבור זרים: אשרת ב-1.

2. אילו רשויות מדיניות מעורבות בתהליך השגת אשרת עבודה זמנית?
בשלב הראשון, יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד הפנים (להלן: "יחידת הסמך"), ובשלב השני משרד הפנים.

3. מהם ההליכים הבסיסיים הנדרשים להשגת אשרת העבודה?

תהליך אשרת ב-1 מורכב מן ההליכים הבאים:

(1) הגשת טפסי בקשה לאישור עבודה ביחידת הסמך לעובדים זרים במשרד הפנים (להלן:"יחידת הסמך"). (2) הגשת בקשה לאשרת כניסה במשרד הפנים (להלן:"משרד הפנים"). (3) הנפקת ויזה ב-1 זמנית בקונסוליה הישראלית הרלוונטית, במדינה בה נמצאים, לפני הכניסה לישראל. (4) הארכת האשרה, אשר תתבצע לאחר ההגעה לישראל, ותאפשר כניסה רב פעמית בהתאמה, לכל התקופה שהוויזה בתוקף.

4. אילו תנאים והגבלות חלים על עובדים בעלי אישורי עבודה זמניים?
העובד הזר רשאי לעבוד אך ורק תחת המעסיק המעניק חסות, תחת תנאים וההגבלות של הבקשה שאושרה. תנאי תעסוקה כגון משכורת, מגורים וביטוח בריאות חייבם לציית לתקנות וחוקי עבודה רלוונטים. ניתן להאריך אשרה למומחה עד למשך כולל של 5 שנים ושלושה חודשים ממועד קבלת האשרה לראשונה. תקופות בהן העובד לא שהה בישראל, יובאו בחשבון ה 5 שנים ו שלושה חודשים (אף כי העובד לא שהה בישראל)

5. מהו תוקף אשרת העבודה?
אשרת ב-1 תקפה לרוב למשך שנה. ניתן להשיג הארכות של שנה, אך סך תקופת האשרה לא תעלה על חמש שנים ושלושה חודשים.

6. מהו אורך התהליך המלא עד לקבלת האשרה?
עיבוד בקשות לאשרת ב-1 לרוב אורך כ- 12-14 שבועות.

7. עד כמה קשה להשיג אישור לבקשה לאשרת עבודה?
המדיניות הממשלתית הנוכחית מגבילה את מספר האשרות שניתן להנפיק מידי שנה לעובדים זרים. כתוצאה מכך, יש להגיש בקשות באופן מקצועי ומיידי, ועל פי התקנות הנוכחיות על מנת להימנע מעיכוב או סירוב.

8. האם ישנה התייחסות מיוחדת לבקשות לאשרה מטעם בני לאומים מסויימים?
באופן כללי לא. עם זאת, מבקשים שהינם אזרחי מדינות הרשומות כמדינות עוינות לישראל ידרשו בבדיקה בטחונית מיוחדת אשר תאריך את התהליך.

9. מהן הבעיות הפוטנציאליות שכדאי להיות מודע להן?
העסקת עובד זר ללא אישור תקף עלולה לעלות בסנקציות כספיות. כמו כן, מעסיקים בעלי עבר של עבריינות תאגידית נתונים לאחריות פלילית.

10. האם בני משפחה של עובד זר בכל אישור עבודה רשאים לעבוד?
נלווים לבעל אשרת ב-1 אינם מורשים לעבוד, אלא אם בצעו תהליך להשגת אשרת ב-1 נפרד.

11. אני מועסק בחברה אמריקאית המעוניינת להציב אותי בישראל בקרוב. אני מנהל כספים בחברת השקעות הממוקמת בארה"ב, עבודתי המצופה בישראל אינה קשורה לשוק הישראלי. במסגרת תפקידי יהיה עלי לקנות ולמכור מניות באמצעות המחשב, ללא צורך בקשר עם ישראלי או חברות ישראליות. האם יהיה לי צורך באישור עבודה?
העובדה הפשוטה כי בכוונתך לעבוד בישראל תחייב אותך להשיג אשרת עבודה לפני כניסתך לישראל. העובדה כי תמשיך לקבל משכורת מארה"ב ותכלל תחת המבנה הארגוני האמריקאי לא מוציאה אותך מהכלל הדורש השגת אישור עבודה בישראל.

12. אני נמצא בשלב הטיפול באשרה בקונסוליה. תוקפו של דרכוני יפוג בעוד שנה מהיום, האם עלי להאריך את דרכוני?
על מנת לאפשר אשרה לשנה אחת, על דרכונך להיות תקף לשנה ותשעה חודשים מיום תחילת התהליך. לכך אם דרכונך תקף לפחות מן התקופה הנקובה יש להאריכו או להנפיק חדש. מומלץ להשלים תהליך זה בארץ המוצא.

13. הונפקה לי אשרת ב-1 בקונסוליה, תקפות האשרה לחודשיים, מה משמעות הדבר?
המשמעות היא כי יש ביכולתך להגיע לישראל בטווח של חודשיים מיום הנפקת הויזה. עם ההגעה לישראל תקבל אשרה חדשה אשר תקפותה תקבע על ידי שוטר משמר הגבול. במהלך תקופה זו קן-תור & עכו ידאג להגשת בקשת הארכה למשרד הפנים עבור כל תקופת אישור העבודה.

14. חברתנו הינה חברה בינלאומית המעוניינת לנייד מומחה מטורקיה לישראל. משכורת העובד בארה"ב הינה כ 10,000 ₪ לחודש. האם נוכל להמשיך לשלם לעובד את אותו הסכום?
לא. על פי החוק הישראלי ישנה דרישה לשכר מינמאלי שהינו כפול מן השכר מומצע במשק, כ- 14,000 ₪ בחודש, בנוסף להטבות נוספות המחוייבות על פי חוק.

15. אחד המומחים בפרוייקט בישראל צריך להתחלף על ידי מומחה אחר. אשרת העובד בנוכחי (ב-1) תפוג בעוד שישה חודשים. מה ניתן לעשות על מנת להעביר את ששת החודשים הנותרים לעובד החדש?
מאחר והאשרה ניתנת לעובד ספציפי, יהיה צורך בהגשה של בקשה חדשה ליחידת הסמך ולאחריה משרד הפנים.

16. האם חברה זרה יכולה להגיש בקשה לאישור עבודה בישראל ללא צורך בחסות ישראלית?
יחידת הסמך מחייבת חסות של חברה שבסיסה בישראל. עם זאת, ישנם מקרים יוצאי דופן (של פרוייקטים בינלאומיים, למשל) שבהם אין חברה ישראלית היכולה להעניק חסות, ואז ניתן להגיש בקשה מטעם חברה זרה. בקשות מסוג זה הינן יותר מסובכות, ודורשות נטל הוכחות נוסף לגבי החברה הזרה.

17. חברתנו מעוניינת להעסיק בישראל מועמד אמריקאי יהודי אשר מעוניין לבצע עלייה, האם הוא יוכל להתחיל לעבוד בישראל מיד עם הגעתו?
במידה והמועמד יהודי, או שהינו כשיר מסיבה אחרת תחת חוק העליה, יש באפשרותו להגיש בקשה למעמד של אזרח ישראלי כעולה חדש. במידה והבקשה מתקבלת המועמד יוכל לחיות ולעבוד בישראל באופן קבוע. המלצתנו היא כי הבקשה תוגש קודם להגעה לישראל, באמצעות הסוכנות היהודית – בקונסוליה ישראלית. במידה ותאושר הבקשה, הדבר יאפשר עבודה מיידית, עם ההגעה לישראל. במקרה אחר, התהליך עשוי להתעכב בישראל וכתוצאה מכך תוגבל התעסוקה, עד שיאושר המעמד של עולה חדש.

18. חברתנו מעוניינת להעסיק בישראל מועמד אמריקאי יהודי אשר אינו מעוניין לבצע עלייה, האם הוא יוכל להתחיל לעבוד בישראל מיד עם הגעתו?
החברה יכולה להגיש בקשה עבור המועמד היהודי לאשרת עבודה כמומחה זר, ותקופה כוללת של עד 5 שנים ושלושה חודשים. תהליך השגת אשרת ב-1 אורך כ - 3 חודשים. לפני שהתקבלה חותמת האשרה בדרכון המועמד אינו יכול לעבוד בישראל. במהלך השלב הראשון של התהליך המועמד יכול לשהות בישראל כתייר על פי אשרת ב-2, ללא יכולת לעבוד. בשלב השני של התהליך יאלץ המועמד לעזוב את ישראל על מנת להנפיק את האשרה בדרכונו בקונסוליה הישראלית של מקום מגוריו. כל שלב אורך כ- 45 יום.

19. אשרת העבודה שלי הוארכה לאחרונה בשנה נוספת, עם זאת, גיליתי כי "איבדתי" חודשיים מאורך האשרה מאחר שההארכה מתחילה חודשים לפני פקיעת תוקף האשרה הקודמת. האם ניתן לתקן זאת?
תהליך הארכת האשרה אורך לרוב כשלושה חודשים, לעיתים יחידת הסמך מאשרת את הבקשה מהר יותר. מאחר והודעת האישור מונפקת לשנה מתאריך אישור הבקשה, יתכן כי חודש או שניים יאבדו כתוצאה מכך. אף על פי כן אנו ממליצים להתחיל בתהליך ההארכה לפחות שלושה חודשים מראש, ולא לחכות לרגע האחרון. הסיכון באיחור מעבר לתקפות האשרה חמור, מאחר והמומחה ונלוויו יאלצו לעזוב את ישראל את קבלת האישור להארכה, שלאחריו יש לבצע את התהליך הקונסולארי בישראל.

20. עבדתי בישראל במשך מספר חודשים ולאחר מכן חזרתי למולדתי גרמניה. אשרת העבודה שלי בישראל תפוג בעוד כשלושה חודשים, ויהיה עלי להאריך אותה, משום שבכוונתי לחזור לעבוד בישראל בקרוב. האם נדרש ממני להיות בישראל במהלך תהליך ההארכה, ואם כן, למשך כמה זמן?
האשרה החדשה תוחתם בדרכונך במשרד הפנים בישראל – זאת קודם לפקיעת התוקף של האשרה הנוכחית. לשם כך עליך להיות בישראל לפחות שבועיים לפני פקיעת תוקף האשרה הנוכחית, על מנת לאפשר לנו לבצע את התהליך של ההארכה. במקרה ולא תגיע לישראל כפי שהוזכר, תהליך ההארכה יצטרך להיעשות בקונסוליה הישראלית בחו"ל.

21. באיזה שלב של תהליך השגת האשרה יש להשיג ביטוח רפואי?
לאחר אישור הבקשה לאישור עבודה והגשתה למשרד הפנים, על החברה לחתום על התחייבות לביטוח רפואי למומחה. על פי החוק הישראלי, הביטוח הרפואי חייב להיות בתוקף מיום כניסתו של המומחה לארץ. אישור העבודה אינו בתוקף כל עוד לא הושג הביטוח.

22. האשרה לכניסה חוזרת שברשותי תפוג חודש לפני אשרת העבודה, מה חשיבות הדבר?
יציאה מישראל לפני פקיעת תוקף האשרה לכניסה חוזרת תבטל את אשרת העבודה. במידה ולא תצא מישראל במהלך תקופה זו, תוכל להישאר לעבוד בישראל עד לפקיעת תוקף אשרת העבודה.

23. האשרה שלי תפוג בעוד כחודש וחצי, לאחרונה נודע לי כי אושרה ההארכה לאישור העבודה שלי, כמה זמן מראש ניתן להשלים את תהליך ההארכה?
משרד הפנים בדרך כלל אינו מאריך אשרות חודש וחצי לפני פקיעת תוקפן, לרוב הדבר נעשה במהלך החודש האחרון של האשרה. במידה ובעל האשרה נדרש לצאת מישראל ולחזור רק לאחר פקיעת תוקף האשרה, ידרש מכתב מהמנהל המורשה של בעל האשרה לגבי מטרת הנסיעה והצורך בקבלת ההארכה קודם לנסיעה, ובעקבותיה.

24. קיבלתי ויזת עבודה לשלושים יום מהקונסוליה הישראלית, יש בכוונתי להגיע לישראל יום אחד בלבד לפני פקיעת תוקפה, האם זה מספק לצורך הארכת האשרה?
באופן כללי כן, עם הגעתך תקבל אשרה אשר תוקפה חודש מיום הגעתך. במהלך תקופה זו משרדנו יגיש בקשת הארכה מטעמך למשך שנה שלמה. עם זאת אנו ממליצים להיכנס לישראל מספר ימים לפני פקיעת תוקף האשרה שנתנה בקונסוליה.

25. חברתנו מתכננת להגיש בקשה לאישור עבודה עבור מספר עובדים בחברה, האם מותר לעובדים להיות בישראל בזמן התהליך?
המועמדים יכולים להגיע לישראל לצורך ביקור עסקי (עבודה אינה מותרת ומהווה עבירה על החוק) מיום התנעת התהליך לקבלת אישור עבודה, עד לתחילת העיבוד הקונסולרי לאחר אישור יחידת הסמך (כ- 45 יום).
לאחר אישור הבקשה, על המועמד לצאת את ישראל לפחות 7 ימים לפני הגשת הבקשה להנפקת אשרה למשרד הפנים. על המועמד להישאר מחוץ לישראל עד להנפקת האשרה בדרכונו בקונסוליה הרלוונטית בחו"ל (שהות של כ- 14-21 יום מחוץ לישראל).
מומלץ למזער את מספר הביקורים העסקיים בזמן התהליך על מנת להימנע מחשד של כוונות כפולות על ידי משמר הגבול.
במידה ולאומו של המועמד אינו נכלל ברשימת המדינות שאינן נדרשות באשרה, יש להגיש בקשה לאשרת מבקר ב-2 בקונסוליה הרלוונטית בחו"ל.

26. לכמה זמן תקפות אשרות הכניסה והעבודה בישראל, לאחר שהונפקו?
לאחר שהונפקה האשרה בדרכון העובד, תקופתה למשך חודש שמבמהלכו על העובד להגיע לישראל, אם לא יעשה כן, תפקע האשרה, ויהיה צורך לעבדה מחדש בקונסוליה.

27. כמה זמן לאחר שנשלח מברק לקונסוליה על ידי משרד הפנים, ניתן להתחיל בתהליך הנפקת אשרת ב-1?
לרוב ניתן יהיה לעבד את האשרה במהלך שלושה חודשים לאחר קבלת המברק ממשרד הפנים, כתלות בהחלטת הקונסוליה. במידה והקונסוליה מסרבת להנפיק את האשרה עקב תקופת זמן ארוכה שעברה מאז קבלת אישור משרד הפנים, יהיה צורך לעבד מחדש את האשרה במשרד הפנים בישראל., תהליך אשר אורך כ- 3-4 שבועות.

28. האם ניתן להאריך אשרת עבודה למומחה ב-1 מעבר להגבלה של 5 שנים ושלושה חודשים?
במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה מיוחדת להארכת האשרה עבור עובד זר, אשר מותנית באישורם של שר התמ"ת ושר הפנים. לאחר קבלת אישורים אלה וקבלת היתר עבודה מיחידת הסמך, ניתן לגשת למשרד הפנים לצורך הנפקת האשרה בדרכון.

29. האם ניתן להישאר בישראל בסיום אשרת העבודה ולכמה זמן?
בסיום אשרת העבודה, יוכל המומחה הזר להישאר בישראל ל 30 יום נוספים לצורך התארגנות לחזרה למדינת מוצאו. עבודה אינה מותרת בתקופה זו.

30. האם יש דרישה לתקופת העסקה מינימלית בחו"ל טרם הבקשה לויזת ב-1?

אין דרישה כזו עבור ויזת עבודה ב-1 לישראל.

31. במקרה שבו אדם נסע לחלקים מסוימים של המזרח התיכון ובדרכונו חותמת המעידה על כך, האם ייתכן וזה יגביל את נסיעתו לישראל?                                   כל עוד שבהתאם לאזרחותו מותר לאדם לנסוע לישראל, היות חותמת של מדינה ערבית/ מוסלמית בדרכון שלו לא תימנע כניסה לארץ. למרות זאת, למשמר הגבול יש סמכות מלאה לשאול הודות סיבת הביקור במדינות מסוימות ויתר על כך, לתשאל ובהתאם לממצאים להחליט אם להגביל את הכניסה לארץ.

JS turned off. Go to home page.

Site Style Changer

10 Predefined skins

You can easily replace font, background and color scheme.