×
Immigration Processing to Be Suspended During Election day and the Jewish holiday of Passover    ||    Slowdown (Partial Strike) at the Border Control in Israel & Prevailing Wage for 2015- January 13, 2015    ||    Renouncement of Israeli Citizenship & 2015 Government Fees- January 4, 2015    ||    Termination of 30 Days Work Authorization (SEA) Pilot Program - December 23, 2014    ||    December Consulate Holidays - December 10, 2014    ||   

Home

אשרת השקעה ב-5

לארה"ב וישראל מערכת יחסים כלכלית ומסחרית איתנה ודינמית. החלטת הממשלה שהתקבלה על ייסוד ויזת משקיעים בישראל והגעה להסדר דומה מול ארה"ב, מהווה חיזוק נוסף ליחסי הסחר בין המדינות. בשנת 2013, הסחר במוצרים בין ארה"ב לישראל הגיע לכ 27 מיליארד דולרים. רוב הסחר הוא במוצרים של התעשיות הכימיות, פנינים ואבנים יקרות, מכונות ומכשור מכני.

 

שאלות נפוצות לגבי אשרת השקעה ב-5

 

החלטת הממשלה שעברה בתאריך ה-30.3.2014 לכונן ויזת משקיעים בישראל תאפשר לאזרחי ארה"ב שהשקיעו השקעה מהותית ביוזמה עסקית בעלת פוטנציאל תרומה למשק הישראלי, לשהות בישראל ולפתח את השקעתם.

ארה"ב עומדת בראש רשימת המדינות המשקיעות בישראל, כאשר ב-2012 הושקעו בישראל למעלה מ-2 מיליארד $ שמקורם בארה"ב. במקביל, ישראל הייתה מקור השקעה של כ-2 מיליארד $ בארה"ב ובכך מדורגת כאחת מ-20 המדינות המובילות בהשקעה בארה"ב, אבסולוטית .בעשור הקודם עמדו ההשקעות הזרות הישירות מישראל בארה"ב על כ-60 מיליארד $. למעשה, ישראל השקיעה בארה"ב כמעט כפי שהשקיעה בה סין, והייתה אחת מעשרים המדינות שהשקעותיהן הישירות בארה"ב הן הגבוהות ביותר לשנת 2010, ואף דורגה לפני מדינות כגון ברזיל, הודו, רוסיה וטאיוואן.

קיימות מאות חברות ישראליות הפועלות בארה"ב במגוון מגזרי התעשייה, כגון ייצור, מחקר ופיתוח וכן שירותים מקצועיים, בין השאר באמצעות חברות-בת או שותפויות עסקיות. ויזת המשקיעים מאפשרת למשקיעים ולעובדים מטעמם לשהות בישראל על מנת לפתח את ההשקעה. על המשקיע יהיה להוכיח, טרם קבלת האשרה וכל פרק זמן קבוע, כי ההשקעה קיימת ומתפתחת באופן שתורם לכלכלה הישראלית.

החלטת הממשלה היא המשך לעבודת הצוות הבינמשרדי שהוקם לאחר שחתם הנשיא האמריקאי על חוק שיאפשר לאזרחי ישראל להגיש מועמדות לויזת משקיעים (E2 ) בארה"ב. כעת נדרשים שינויי תקנות וכתיבת נוהל שלאחריו יוכלו אזרחי ארה"ב להגיש מועמדות לויזה. הגשת המועמדות תתאפשר בנספחויות המסחריות של ישראל בארה"ב (וושינגטון, שיקאגו, ניו יורק, יוסטון וסאן פרנסיסקו) ולאחר הגשת הבקשה היא תיבחן בוועדה בינמשרדית שכולל את נציגי רשות האוכלוסין, משרד החוץ, הכלכלה והאוצר.

JS turned off. Go to home page.

Site Style Changer

10 Predefined skins

You can easily replace font, background and color scheme.