×
Immigration Processing to Be Suspended During Election day and the Jewish holiday of Passover    ||    Slowdown (Partial Strike) at the Border Control in Israel & Prevailing Wage for 2015- January 13, 2015    ||    Renouncement of Israeli Citizenship & 2015 Government Fees- January 4, 2015    ||    Termination of 30 Days Work Authorization (SEA) Pilot Program - December 23, 2014    ||    December Consulate Holidays - December 10, 2014    ||   

Home

רביעי, 02 דצמבר 2015 12:06

גירוש עובדים זרים

Written by 
Rate this item
(0 votes)
לאחר מאמצים רבים הוכחתם את זכאותכם והצלחתם להשיג מהרשויות היתר לעובד זר או אפילו לכמה עובדים? נהדר. כעת חשוב לוודא שהם מועסקים על פי החוק ושאישורי השהייה שלהם מתחדשים במועד הקבוע... 

בעלי עסקים רבים לא מחזיקים בכל המידע על עובדים זרים ותנאי העסקתם ולכן מתקשים לעמוד בהתחייבויותיהם, מה שמוביל לגירוש עובדים זרים במהלך מבצעים שמקיימת רשות האוכלוסין וההגירה. תופעות של גירוש מישראל נפוצות כאשר העובד לא מחזיק באישור מתאים (למשל בעל אשרת תייר בלבד ללא היתר עבודה). חשוב לזכור שמבצעים ללכידת עובדים זרים מתקיימים כל העת ולכן על המעסיק להיות ערוך תמיד עם האישורים הדרושים.

הדרך הטובה ביותר למנוע גירוש עובדים זרים היא כמובן להקפיד על עמידה בכל הנהלים של תנאי ההעסקה, חידוש הויזה והגשת המסמכים הדרושים בזמן. ברור לנו שכמעסיק אתה מעדיף להתמקד בעבודה עצמה ובניהול הפועלים הזרים ולא בבירוקרטיה שנלווית להעסקתם, וזו בדיוק הסיבה שאנו מציעים את שירותינו בליווי משפטי מפעלים ומעסיקים שונים. אנו נוודא כי מתקיימים תנאי ההעסקה הנדרשים לאחר קבלת היתר לעובד זר כמו למשל תשלום שכר מינימום ואספקת מגורים הולמים, כשבנוסף נדאג כי רישיון ההעסקה של הפועלים יחודש במועד היעד על פי הוראות החוק, זאת בתיאום מלא עם המעסיק.

איתך בכל שלב
גם אם עד כה לא הקפדת באופן מלא על הנהלים ואפילו אם רשויות החוק כבר החלו בתהליך של גירוש עובדים זרים המועסקים על ידיך, ניתן לפנות אל עורכי הדין המומחים של קן-תור ועכו בכל שלב על מנת לקבל סיוע משפטי. אנו נשתמש בניסיון העשיר שרכשנו במשך שנים של התמחות וצבירת מידע על עובדים זרים והעסקתם כדי לעשות כל שניתן על מנת להשאיר אותם בארץ עם היתר לעבוד עבורך.

זכור כי גירוש עובדים זרים אינו פוגע בעסק שלך רק מבחינת כוח האדם. העסקת עובדים זרים שלא על פי הוראות החוק עלולה להוביל להליכים פליליים נגד בעל העסק ולספיגת קנסות גבוהים ואף עונשי מאסר. לכן, על מנת להבטיח שלא תיפגע בעתיד, פנה עוד היום לקבלת ליווי משפטי מעורכי הדין המומחים של קן-תור ועכו.

Read 936 times
Kantor

Latest from Kantor

More in this category: « הבאת עובדים זרים ויזה לעובד זר »
back to top
JS turned off. Go to home page.

Site Style Changer

10 Predefined skins

You can easily replace font, background and color scheme.